DOULA I STOCKHOLM

Vi erbjuder stöd av en doula i Stockholm, Uppsala och Sörmland. Grunden för vårt arbete är ett inkännande och närvarande stöd för att du som föder ska känna dig trygg, ha tillit till din kropp och vara i kontakt med dig själv - hela vägen. Vi stöttar även dig som är partner till att känna dig trygg i din roll som stödperson.

DOULASTÖD FÖR EN TRYGG START

Vi erbjuder doulapaket som består av två utbildande församtal på plats, ett jourstartssamtal online, stöd av doula på plats under förlossningen och ett eftersamtal efteråt i ert hem/online.

Vårt stöd har syftet att du ska känna dig trygg och stärkt i din tillit till dig själv och din kropp. Vi stöttar dig till avslappning och kontakt med din inre styrka och fokus genom hela födseln.
Vi är även är stöd för partnern så att de hittar trygghet i sin roll som stödperson. Tillsammans bildar vi ett starkt stödteam där vi turas om, hjälps åt och avlastar varandra.

Vi arbetar huvudsakligen utifrån metoderna Föda utan rädsla, Hypnobirthing och spinning babies/aktiv baby samt vår beprövade erfarenhet och evidensbaserad kunskap.

Avslappning

Vi guidar dig till djup avslappning genom varje värk. När det parasympatiska nervsystemet är aktiverat under födseln aktiveras även kroppens inneboende smärtlindringssystem.

Inre styrka & Fokus

Vi stöttar dig till att vara närvarande i kroppen och i stunden så att du ska kunna behålla fokus och vara kontakt med dig själv, din kropp och din andning hela vägen, även när det är intensivt.

Aktivitet/vila

Under födseln är det viktigt att varva återhämtning med rörelse. Vi hjälper dig att hitta ställningar och rörelser som är fördelaktiga under olika faser av förlossningen, tex. ställningar som kan lindra smärta och skapa utrymme i bäckenet.

Massage & TrYCK

Vi använder oss gärna massage, rebozo-massage, mottryck och akupressur för att stötta dig i att komma ner i avslappning, minska smärtan, frisätta smärtlindrande endorfiner och stötta cirkulationen i kroppen.

Spinning babies/aktiv baby

Under församtalen lär vi ut övningar som kan hjälpa muskler och ligament runt bäcken och livmoder att blanseras. Syftet är att skapa utrymme för barnet att inta optimal position och kunna rotera mer effektivt under förlossningen, villet kan främja förloppet och lindra smärta.

stöd för partnern

En partner är alltid den viktigaste stödpersonen för dig som föder. Som doula är vi ett stöd även för partnern för att de känna sig tryggare i sin roll och att själva känna sig trygga genom förlossningen. Att dela på ansvaret stödpersoner gör även att partnern får avlastning och har möjlighet att äta och sova vid behov samt att kunna diskutera saker.

DOULAPAKET

Vi erbjuder två olika doulapaket. Det går dock att anpassa upplägget - hör i så fall av er och berätta om era behov.

Vid bokning sent i graviditeten kan vi boka in ett längre församtal istället för två. Det finns ingen tidpunkt i graviditeten som är för sen eller för tidig för att kontakta oss och att boka en doula förutsatt det finns plats.

DOULAPAKET: FÖDSEL

DOULAPAKET: FÖDSEL

Få stöd utav en erfaren professionell doula inför, under och efter förlossningen. Vi förbereder oss tillsammans under graviditeten och doulan är därefter med och stöttar er aktivt under hela födseln.

Detta ingår i paketet:

- Två utbildande förlossningsförberedande samtal á 2,5 h
- Ett jourstartssamtal online 1 h
- Jour dygnet runt från 10 dagar innan BF
- Tillgång till back-up doula
- Närvaro och stöd av doula under förlossningen.
- Stöd i hemmet under latensfasen vid behov.
- Uppföljande eftersamtal

I paketet ingår även:

- 1 h möte med er back-up doula
- Löpande kontakt för frågor under graviditeten via telefon/mail.
- Ett omfattande kompendium med bra information
- Amningskurs som del av församtalen vid behov
- 1 h amningsstöd på facetime första veckan vid behov

Pris: 18 000 sek

Avbetalning är möjligt vid behov. Friskvårdsbidrag kan användas.

DOULAPAKET: FÖDSEL + POSTPARTUM

Ett utökat paket som passar dig som även vill ha stöd av en doula i hemmet under den allra första tiden efter födseln.

Du får allt som ingår i Doulapaket: födsel och dessutom 9 timmars stöd i hemmet efter att ni kommit hem.

Stödet utformas efter era behov för en trygg och avslappnad övergång till den nya tillvaron.

Detta ingår i paketet:

- Allt som ingår i Doulapaket: födsel (se ovan)
- Postpartum-planeringssamtal 1 h
- Hjälp att utforma en postpartum-plan
- 9 h stöd i hemmet under dagtid/kväll fördelat på 3 tillfällen á 3 timmar

Exempel på vad vi kan göra under postpartum-besöken:

- Stöd i att hitta en rytm och känna sig trygg i den nya tillvaron
- Stöd i att läsa av och förstå bebisens signaler och behov
- Stöd i mammans fysiska och emotionella återhämtning
- Amningsstöd
- Praktiskt stöd (tex. hitta sköna positioner, matlagning, förbereda mellanmål eller en värmande dryck, underhålla äldre barn)
- Massage (med oljor från Braido organics samt bindvävsmassage)
- Stöd i att skapa bekvämlighet, välmående och avslappning

Pris: 23 000 sek

Avbetalning är möjligt vid behov och friskvårdsbidrag kan användas.

DOULAPAKET:

FÖDSEL + POSTPARTUM

SÅ GÅR DET TILL ATT BOKA

Kontakt

Kontakta oss genom att maila oss på doulabyn@gmail.com eller genom kontaktformuläret nedanför.

Lära-känna möte

Vi träffas på ett café eller online för att lära känna varandra och gå igenom upplägg och frågor.

Fundera

Du/ni går hem och funderar några dagar och återkommer med besked om ert beslut om ifall ni vill boka.

Bokning & FAKTURA

Vi skriver ett avtal och genomför bokningen. Den första fakturan skickas sedan efter det första församtalet.

BOKA MÖTE / KONTAKTA OSS

Hör gärna av dig med frågor och för att boka in ett första möte. Det första mötet är alltid kostnadsfritt.

Om du inte fått svar inom 1-2 dagar kolla din skräppost.

Vanliga frågor

När födseln startar och du börjar känna ett behov av mer stöd så ringer ni doulan som kommer till er och stöttar er sedan fram till dess att bebisen är född och ofta en stund efteråt under framfödandet av moderkakan, ev. sututering (stygn) och amningsstart.

Under förlossningen stöttar doulan aktivt tillsammans med partnern genom att:

- Mjukt guida dig som föder i coping-tekniker och andning (Hypnobirthing/Föda utan rädsla)
- Ge massage och akupressur
- Ge smärtlindrande tryck
- Vara ett mentalt stöd för känslan av till trygghet, tillit och fokus.
- Föreslå ställningar, rörelser och övningar som minskar smärta och kan underlätta för förloppet att gå framåt.
- Skapa ett lugnande och inspirerande Birth Space: släcka ner, tända ljus, hämta och ställa i ordning i rummet med hjälpmedel och redskap. 
- Är ett stöd för partnern genom att vara ett team och ge avlastning

Vi stöttar er även genom:

- Praktiskt stöd, tex: se till så att vattnet är varmt, att TENS-elektroderna sitter på rätt ställe om smärtan flyttar och ev. öka styrkan, lägga en kall handduk i pannan och byta den regelbundet, värma vetekudden, arrangera smidiga förflyttningar. etc.

- Stöd i kommunikationen med sjukvården för att dina önskemål ska efterföljas så långt det är möjligt. Vi arbetar aktivt med att bidra till en tydligare dialog om information om fördelar, nackdelar, risker, alternativ, möjlighet att prova något annat eller att vänta etc. Vi kan ofta även bidra med förslag eller modifikationer som förbättrar din upplevelse.

Det brukar fungera jättebra och doulan är ofta ett uppskattat stöd även för partnern. Partnern är den viktigaste stödpersonen och ofta känner sig partnern mer trygg i sin roll eftersom de inte är den enda stödpersonen. Vi bildar ett starkt stödteam tillsammans! Det är även ofta skönt för partnern att det finns någon som är trygg och erfaren i en situation som för dem kanske är ny eller mer ovan.

Att stötta någon som föder kan ofta också ta ut sin rätt i form av trötthet och man behöver även äta, dricka och gå på toa. Med en doula fåt partnern möjlighet att turas om och bytas av. Det går ofta även jättebra att äta en måltid eller gå på toa. Ofta kan partnern få en eller flera sovstunder samtidigt som doulan är med dig som föder.

Allt partnern mår bra och känner sig trygg gör även hen till ett bättre stöd för dig som föder, och hen känner sig ofta nöjdare med sin insats.

Partners som är tveksam till att anlita en doula brukar snabbt ändra sig när vi ses och de förstår hur stort värde det har både för dig som ska föda och för dem själva.

Det brukar fungera jättebra och barnmorskorna brukar visa mycket uppskattning för oss doulor. De allra flesta tycker att det bara är positivt med en doula på plats eftersom det ger en viss avlastning brukar resultera lugnare och tryggare stämning i rummet och bättre upplevelser för de som föder.

Vi gör självklart vårt yttersta för att skapa ett bra samarbete med barnmorskorna på plats och det brukar sällan vara något problem. Vi utgör alla en del av ett team runt dig som föder!

Om födseln startar innan jouren börjat kommer doulan eller back-up doulan ändå och det förändrar inget i övrigt sen. Vid förhinder hjälper till att hitta en ersättare (vi har gott om nära samarbetspartners som har samma i kunskapsnivå och inriktning).

De gånger det har hänt hittils har det inte inneburit någon förändring.

Ja! Om du känner ett behov av stöd under latensfasen i hemmet så kan du såklart få det. Du avgör när du börjar känna behov av stöd och bestämmer när du vill att vi ska komma.

Vi rekommenderar i annat fall att vi stöd över telefon i latensfasen och att vi möts upp när du som föder närmar dig aktiv fas. För dig som föder på sjukhus möter vi oftast upp dig i samband med att ni kommer till sjukhuset eller blir inskrivna och får ett rum. På det sättet dröjer det längre innan huvuddoulan eventuellt behöver bytas av.

BIRTHSTORIES


Jag bestämde mig tidigt i graviditeten för att anlita en doula till min förlossning och jag är oerhört glad att det blev just Hanna. Med hennes stöd fick jag en positiv förlossningsupplevelse och kunde som förstföderska föda mitt barn utan medicinsk bedövning, precis som jag önskat.

Hanna har en varm, inkännande och lugnande närvaro som gjorde att jag kände mig trygg under våra träffar samt genom förlossningens alla faser. Hon är oerhört kunnig och professionell och kunde tillmötesgå alla mina önskemål och funderingar inför förlossningen. Jag skulle varmt rekommendera Hanna som doula! 

Elin, förstföderska

BIRTHSTORIES


Min förlossning blev inte alls som jag hade tänkt mig men jag upplevde den ändå som otroligt enkel och fin. Det var så mycket mer hanterbart än jag hade föreställt mig. Så här i efterhand inser jag att den skulle ha upplevts som traumatisk om jag inte hade haft en Doula med.

Det var guld värt att ha en utbildad stödperson som bara var där för mig till hundra procent. Hanna kunde även föra min talan till personalen medan jag fokuserade inåt. När saker inte blev som jag tänkt mig, t.ex att det blev sugklocka, kunde Hanna hjälpa mig att behålla lugnet och inte se det som ett nederlag. Men hon såg även till att mycket blev som jag hade hoppats och jag fick mycket fysiskt och mentalt stöd. Jag skulle verkligen rekommendera ALLA födande att ha en doula.

Martina, förstföderska

BIRTHSTORIES


Grattis till dig som överväger Hanna som din doula! Hannas personlighet är perfekt för uppdraget. Hon är fantastisk på att läsa av stämningen i rummet vilket underlättar interaktionen med dig, din partner och sjukhuspersonal. Jag erkänner att jag var skeptisk till doula-konceptet till en början, men jag tvekar inte att ge Hanna mina varmaste rekommendationer. Hon är en klippa.

Mikael, partner