PERSONUPPGIFTSPOLICY

INTEGRITET SOM EN SJÄLVKLARHET

Så behandlar vi dina personuppgifter

I samband med att du fyller i vårt formulär behöver du ge samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. Här kommer vi att beskriva hur vi avser att behandla dina personuppgifter, vad syftet är och med vilken rättslig grund. Detta är för att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter med största varsamhet för din intergritet och i enlighet med GDPR.

NÄR DU FYLLER I VÅRT FORMULÄR

När du fyller i vårt formulär samtycker du till denna policy. Så vad innebär det?

Vi lagrar tillfälligt de personuppgifter du matar in med syftet att kunna behandla din förfrågan, fråga eller övrig anledning till att du kontaktar oss. Eftersom det är valbart och i sammanhanget för vissa relevant att inkludera vissa uppgifter som kan anknyter till din hälsa är vår rättsliga grund för detta inhämtat samtycke.

Vi delar inte dina uppgifter vidare till någon annan utan inhämtat samtycke
och behåller dem endast så länge det är relevant för oss. Det kan vara fram till dess att vi får besked om att du inte vill anlita oss eller inte tror att du förväntar dig någon ytterligare kontakt från oss.

I VÅRT ARBETE SOM DOULOR & ÖVRIGA TJÄNSTER

Vi behandlar dina personuppgifter med största varsamhet och delar inte med oss av dem till någon som du inte har samtyckt till. Syftet med det kan vara tex. vara att komma i kontakt med en potentiell back-up doula eller någon annan professionell person som du har ett intresse av att få kontakt med.

Utgångspunkten för vårt arbete är att vi observerar tystnadsplikt (dvs. att vi inte pratar om dig/din familj på ett sätt så att det ska vara möjligt att identifiera dig/er) och värnar om din integritet mycket högt.

Om du anlitar oss som doula sparar vi uppgifterna i formuläret tills dess att de inte längre är relevant för vårt arbete.

I avtalet som vi skriver på i samband med bokning får du mer information och möjlighet att samtycka till att vi vidare behandlar de uppgifter du givit oss tillgång till samt andra uppgifter vi löpande tar emot med syfte att kunna stötta dig som doula. Du får även samtycka till att vi delar med oss av de uppgifter som du ger oss till den vi föreslår och senare bestämmer ska vara din back-up doula.

Du kan när som helst återta ditt samtycke till att vi behandlar vissa eller alla personuppgifter, men detta måste ske skriftligen och digitalt (tex. via e-post). Detta kan medföra att vi inte längre kan fortsätta vårt uppdrag som doulor för att stötta dig. I det fallet räknas det som en uppsägning av avtalet och då gäller samma villkor för uppsägning som i övrigt.

Vid övriga tjänster behandlar vi dina uppgifter så länge som det är relevant för den tjänst som du visar intresse för eller köper.KONTAKTUPPGIFTER & VIKTIG INFO

Personuppgiftsansvarig på Doulabyn är Hanna Pauser Lindgren som du når på doulabyn@gmail.com eller +46 736780607. Kontakta oss gärna i första hand vid frågor eller för information eller klagomål.

Om du har klagomål gällande vår behandlig av dina personuppgifter har du även rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se,imy@imy.se, 08-657 61 00).

KONTAKTA OSS