EN STÄRKANDE CEREMONI INFÖR FÖDSELN

MOTHERBLESSING

EN STÄRKANDE CEREMONI INNAN FÖDSELN

Hedra övergången till moderskapet

Är du gravid eller har en vän som är gravid som du vill fira? Vi erbjuder möjligheten att boka en motherblessing där vi förbereder och håller i en ceremoni för att fira, hedra och stötta den gravida på sin resa.

Syftet är att:

- Samlas med vänner och fira en av livets viktigaste milstolpar: graviditeten och moderskapet
- Stötta den gravida i övergången till det nya - att bli mamma (för första gången eller på nytt) och att släppa det som varit tidigare.
- Stärka den gravida inför förlossningen.

Doulan som ska leda och de vänner och anhöriga som är inbjudna att vara med kopplas ihop i en facebookgrupp eller ett onlinemöte där vi förbereder innehållet i ceremonin utifrån mammans önskemål, det deltagarna vill bidra med och olika fina förslag på moment som brukar vara väldigt fina att göra under en motherblessing.

Doulan sätter sedan ihop en planering. Vid det bestämda datumet kommer doulan till platsen där ceremonin ska vara ca 1,5 h innan och förbereder och gör fint.

Under ceremonin presenterar leder doulan ceremonin och presenterar och leder de olika momenten men med allas deltagande och bidrag.

Efter ceremonin brukar det vara väldigt fint att äta lunch eller middag tillsammans, tex. i form av en knytis eller liknande.

DETTA INGÅR

- En planering över de moment som vi kommer fram till att ceremonin ska innehålla
- Förberedelse av utrymmet med snittblommor, ljus och dekorationer
- En doula som leder ceremonin med allas deltagande
- Lättare frukt, choklad och liknande under ceremonin.
- Back-up ceremonihållade (tex. vid sjukdom)

SÅ GÅR DET TILL

De vänner och anhöriga som ska delta får en info-pdf och kopplas ihop med doulan som ska leda ceremonin i en facebookgrupp eller bjuds in till ett onlinemöte (Där mamman ej är med).

Utifrån mammans önskemål samt utifrån förslag från doulan (på moment som brukar vara fina under en motherblessing) och utifrån vad deltagarna vill bidra med gör doulan en planering.

Vid det bestämda datumet kommer doulan till platsen där ceremonin ska vara ca 1,5 h innan och förbereder och gör fint.

Efter ceremonin brukar det vara väldigt fint att äta lunch eller middag tillsammans, tex. i form av en knytis eller liknande.

EXEMPEL PÅ MOMENT

Exempel 1: Alla vänner och anhöriga tar med sig en pärla. Vi går varvet runt i cirkeln och alla trär sin pärla på ett snöre och skickar med stärkande ord till den gravida. Det bildar ett armband som den gravida kan bära under förlossnigen för att känna att stödet från sina vänner och anhöriga.


Exempel 2: Inför ceremonin har alla ombetts ta reda på och skriva ner namnen på sin moderslinje, dvs. kvinnorna i rakt nedstigande led på mammans sida. Under ceremonin går vi varvet runt och alla läser upp så många namn som de lyckats ta reda på och samtidigt lindar vi ett garnnystan runt våra handleder för varje namn vi uttalar. Garnet knyter ihop oss alla i cirkeln och när vi sedan klipper det har alla ett garnarmband som representerar sina förmödrar att spara och den gravida att ta med sig under förlossningen.

Exempel 3: De vänner och anhöriga som deltar i ceremonin har i förväg fått meddela om de vill bidra med något så som tex. en sång, en dikt eller text som de skrivit eller något annat för att fira och stärka den gravida.

Exempel 4: Ett blockljus skickas runt i cirkeln och alla inbjuds att skriva sina lyckönskningar och stärkande ord till den gravida. När förlossningen startar hemma kan den gravida tända ljuset som en del av sin mentala och känslomässiga förberedelse.

PRIS

PRIS: 3600 sek

PRIS: Doulaklienter: 3100 sek

Vid önskemål om att vara i en annan lokal än i någons hem tillkommer kostnad för detta (vanligtvis ca 300-600 kr beroende på plats och om man vill stanna och äta efter).

TID & PLATS

TID: Ceremonin tar ca 2 H och förberedelserna på plats tar ca 1,5 h.

PLATS: I den gravidas hem eller i någon vän/anhörigshem. Det finns även möjlighet att vara i en lokal som jag ordnar med en kostnad som tillkommer.

VARIATIONER

HBTQ: Är ni ett par med två blivande mammor (för första gången eller på nytt) håller vi självklart ceremonin för er båda om det önskas. Om du som är gravid är trans anpassar vi såklart upplägg, språkbruk och symbolik utifrån vad som känns rätt för dig.

Föräldra-blessing: Vill båda föräldrarna bli firade i sin process tillsammans så går det såklart bra att anpassa efter det. Det kan vara ett oerhört fint att stärkas tillsammans.

Övrigt:
Hör av er till oss så diskuterar vi gärna eller hänvisar vidare till rätt person.

KONTAKTA OSS

Vill du har mer information eller boka ett förutsättningslöst och kostandsfritt möte för att veta mer? Hör av dig!