OM DOULABYN

Hanna Pauser

Jag driver doulabyn och har ett nära samarbete med ett flertal andra fristående doulor som har en närliggande värdegrund och kompetens. Vi arbetar i par för att du som ska föda ska kunna vara säker på att du kommer att ha stöd av en doula på plats under födseln.

Jag utbildade mig till doula genom den längre doulautbildningen, Doula med kropp och själ, via doulagruppen. Sedan 2021 har jag arbetat professionellt som doula både vid födslar och postpartum och stöttat familjer med olika önskemål vid olika typer av födslar på samtliga kliniker i Stockholm.

Förhållningssätt

Min intention som doula är att bidra till en så trygg och positiv upplevelse av förlossningen som möjligt. Att du som föder ska känna att du har kunskap och tillit till din kropp och kan sjunka ner i lugn och avslappning.

Min utgångspunkt för att nå dit är både genom förberedelser under församtalen och därefter det inkännande och närvarande personliga stödet där du som föder får känna dig djupt trygg och stöttad av dina stödpersoner både emotionellt, fysiskt och praktiskt.

Jag har en stor tillit till kroppens förmåga att föda om vi ger den rätt förutsättningar. För att kunna nå dit behöver du som föder känna dig djupt trygg med familjära personer som tror på dig, vet vad du vill och aktivt stöttar dig till avslappning och närvaro i kroppen och i stunden. Det behöver även vara en lugn atmosfär runt dig för att det ska vara möjligt att "gå inåt" och fokusera helt och hållet på att föda.

Arbetssätt:

Jag arbetar huvudsakligen utifrån metoderna Föda utan Rädsla, Hypnobirthing och Aktiv baby/spinning babies men kanske främst min egen erfarenhet om vad som fungerar.

Jag har ett stort intresse för den fysiologiska processen och hur vi kan stötta förloppet under förlossningens olika faser och är inspirerad av Gail Tullys och Spinning babies filosofi om att använda kunskap om bäckenets anatomi, balans i muskler och ligament, rörelser, ställningar och gravitationen för att stötta förloppet under födseln.

TRYGGARE TILLSAMMANS

Samarbete

Jag har ett nära samarbete med ett flertal doulor som ligger nära i arbetssätt och kunskapsbakgrund. Vi arbetar alltid i par för varje födsel för att du som klient ska kunna vara trygg med att det kommer finnas en doula tillgänglig för dig även om din huvuddoula skulle bli sjuk.

Om du kontaktar oss och jag inte har möjlighet att ta emot dig som klient hjälper jag dig gärna att komma i kontakt med någon av mina samarbetsparters. Du blir då ombedd att beskriva vilka egenskaper eller kompetenser du söker och så hjälper jag dig vidare.