OM DOULABYN

HANNA PAUSER

Jag brinner för att familjer ska få så goda förutsättningar som möjligt för en positiv födsel - på sina villkor.

Jag slutar aldrig att fascineras över kvinnors inre styrka och kroppens intelligens. Min önskan är inspirera till samma fascination för födandet och tillit till kroppen hos de familjer jag jobbar med.

En födsel är så mycket mer än enbart en medicinsk händelse och som doula är jag specialiserad just på upplevelsen - att ni ska få en så trygg, lugn och minnesvärd upplevelse som det bara går.

Jag har en stor tillit till kroppens förmåga att föda om vi ger den rätt förutsättningar.

För det behöver du som föder känna dig djupt trygg med familjära personer som tror på dig, vet vad du vill och aktivt stöttar dig till avslappning och närvaro i kroppen och i stunden. Det behöver även vara en fullkomligt lugn och trygg atmosfär runt dig för du ska kunna "gå inåt" och få fokusera helt och hållet på att föda.

Därför stöttar jag er genom:

- Förberedelser - både fysiska och mentala
- Smärtlindring
- Massage & Tryck
- Copingtekniker
- Mental coaching tillbaka till lugn och trygghet
- Stöd i mötet med sjukvården & rutiner
- Stöd för dig som vill föda hemma
- Praktiskt stöd
- Aktiv baby/Spinning babies

I mitt arbete tar jag avstamp i Föda utan rädsla, Hypnobirthing, Rebozo-teknik, Aktiv baby/spinning baby. Jag är utbildad genom den omfattande doula-utbildningen 'Doula med kropp och själ' och är även utbildad i rebozoteknik, bland annat utav den traditionella mexikanska barnmorskan Angelina Miranda Martinez.

Jag har arbetat som doula både på hemfödsel, samtliga kliniker i och runt Stockholm, inklusive nya Capio st. Görans, Södertälje och Uppsala samt vid kejsarsnitt.

ANNA FELLBOM

Hej! Mitt namn är Anna och jag är en del av Doulabyn. Jag följde mitt hjärtas inre röst och utbildade mig till Doula på ”Doula Med Kropp och Själ” under Hösten 2020. Det blev ett transformerande halvår som gav mig fantastiska verktyg och kunskap för mitt arbete som doula. 

Att föda barn samt att bli förälder är en av livets stora resor och något vi bär med oss resten av livet.  Att få en positiv, stärkande upplevelse där du känner dig sedd och hörd oavsett hur födseln nu blir, är en viktig spiral att inleda föräldrarskapet med och något jag lägger stor vikt vid i mitt arbete som doula.

Som doula erbjuder jag kontinuerligt och inkännande stöd, en trygg närvaro och vägledning som utgår från dina/era unika behov och önskemål. Jag tror på kroppens förmåga att föda, när rätt förutsättningar ges, där förberedelser är en stor del, både vad gäller själva födseln men även i hur en kan landa i sig själv och skapa tillit till sin egen kropp och kraft men även till processen. 

Som doula är jag 

- Ett lyssnande öra som du/ni kan dela tankar, funderingar och känslor med längst vägen

- En vägledande röst som hjälper dig/er att fatta informerade beslut och hitta de förutsättningar som passar dig/er bäst att föda på

- En trygg närvaro som med hjälp av olika övningar och tekniker hjälper dig/er att förbereda kropp och sinne inför födseln samt under första tiden hemma

I mitt arbete använder jag bland annat:

- Föda utan Rädsla-metoden

- Aktiv Baby övningar

- Massage och tryck

- Olika sjaltekniker inspirerat av rebozo traditioner från Mexiko

- Olika metoder för att landa i sig själv, sin kropp och sinne (meditation, affirmationer, rörelse…)

- Ceremonier inför och efter födseln, som ett ytterligare sätt att förbereda sig på, bearbeta, landa i och även hedra och fira denna transformation 

Jag finns tillgänglig både i Stockholm och Sörmland och håller även i förlossningsförberedande kurser online om det behövs. Jag arbetar även som kulturdoula då jag vet att kunna uttrycka sig på sitt modersmål kan vara avgörande i processen. Med mig kan du prata svenska, engelska, franska och spanska.

TRYGGARE TILLSAMMANS

Samarbete

Vi har ett nära samarbete med ett flertal doulor som ligger nära i arbetssätt och kunskapsbakgrund. Vi arbetar alltid i par för varje födsel för att du som klient ska kunna vara trygg med att det kommer finnas en doula tillgänglig för dig även om din huvuddoula skulle bli sjuk.

Om du kontaktar oss och vi inte har möjlighet att ta emot dig som klient hjälper vi dig att komma i kontakt med någon av våra samarbetsparters. Du blir då ombedd att beskriva vilka egenskaper eller kompetenser du söker och så hjälper jag dig vidare.

KONTAKTA OSS!